Mail naar Autolok

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bel mij terug

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Facebook account van Autolok Contact opnemen met Autolok Bel naar Autolok
Autolok
Autolok

Vragen? Bel ons! 058-2671000

>
Nieuw Euromobil account aanmaken


Wil je langer dan een weekend reserveren? Neem contact op met de Euromobil partner. Contact partners
* op basis van beschikbaarheid

Weekend = vrijdag 17.00* t/m maandag 8.00 uur

Reserveren

Ons dagtarief is gebaseerd op 24 uur.
Voor de openingstijden van onze vestigingen verwijzen we je naar onze partnerwebsites.

Contact partnersNaar stap 2: Model opties

Auto & Fiscus


Antwoorden op Kamervragen over stijging BPM door nieuwe CO2-emissietest

Nu de eerste testresultaten van de WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot bekend zijn, rijst de vraag of de nieuwe methode wel budgetneutraal uitpakt voor de BPM.

Bij de nieuwe testmethode wordt op een verbeterde wijze de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s bepaald. Omdat nog niet alle auto’s met die nieuwe WLTP-testmethode getest zijn, wordt de uitkomst ter vergelijking met een Europese rekentool teruggerekend naar een waarde volgens de oude (NEDC-)methode. Die teruggerekende waarde geldt in 2018 ook voor de BPM.

Dat zou budgetneutraal moeten uitpakken. Zo schreef toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer: “Deze tool zorgt ervoor dat er in principe geen verschil in verschuldigde belasting zou moeten zijn voor een auto die overeenkomstig de NEDC of de WLTP is getest”. 

Diverse media berichtten begin januari 2018 echter dat de uitkomst met de nieuwe test wel degelijk tot BPM-stijging kan leiden. Vanuit de Tweede Kamer is opheldering gevraagd bij de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. Hij heeft de Kamervragen inmiddels beantwoord. Kern van dat antwoord is dat de totale BPM door de wijziging van NEDC naar WLTP inderdaad niet zo moeten stijgen, maar dat er op dit moment onvoldoende betrouwbare uitstootcijfers beschikbaar zijn om te beoordelen of de gemiddelde BPM op WLTP-geteste auto's hoger of lager uitvalt. De staatssecretaris zegt toe dat hij dit nauwlettend zal blijven monitoren. Die monitoring wordt uitgebreid met betrokkenheid van TNO en de autobranche. Zo snel als dat op basis van data mogelijk is zal een budgetneutrale omslag naar een BPM-berekening op basis van WLTP-testuitslagen worden gemaakt. Wij blijven het voor u volgen!

 

14-02-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Foto-4.JPG

Nieuwe rechtbankuitspraak over bijtellingsverschil van 22 en 25 procent

Auto’s met een datum eerste toelating vanaf 2017 krijgen standaard te maken met 22% bijtelling. Voor oudere auto’s is dat nog 25%. Over de vraag of dat verschil wel toegestaan is, lopend diverse procedures.

De spoedprocedure van de Vereniging Zakelijke Rijders ligt inmiddels bij de Hoge Raad. In februari wordt in die zaak de Conclusie van de Advocaat-Generaal verwacht. Die conclusie kan gezien worden als een advies aan de Hoge Raad. Hopelijk wordt het arrest van de Hoge Raad nog voor 1 mei gepubliceerd, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aangiften inkomstenbelasting over 2017. Individueel bezwaar is dan niet nodig.

Individuele berijders die wel zelf bezwaar hebben gemaakt, krijgen te maken met een afwijzing door de belastingdienst. De berijder kan dan zelf in beroep gaan. Inmiddels heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich in zo’n zaak uitgesproken. Het beroep is daarbij afgewezen. De belangrijkste reden voor de rechter is de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever en de overweging dat de wetgever bij de wijziging niet zozeer naar milieumaatregelen heeft gekeken, maar vooral naar een gewijzigd kostenpatroon. Door het zuiniger worden van auto’s, dalen de brandstofverbruikskosten. Het percentage bijtelling moest daarom bijgesteld worden. De wijzigingen in Autobrief II per 2017 waren volgens de rechter een logisch aankopingspunt. 

Uiteindelijk is bepalend welk oordeel de Hoge Raad zal vellen. Wij houden u op de hoogte.

10-02-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstenvelop.JPG

Verwarring over bijtelling elektrische auto?

De belastingdienst heeft antwoorden gepubliceerd op vragen die zijn gesteld op de intermediairdagen. De antwoorden roept echter een nieuwe vraag op.

Eén van de vragen betreft de bijtelling op een volledig elektrische auto van de zaak. De auto heeft een datum eerste toelating van 31 december 2016. In 2018 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van deze auto 4% van de catalogusprijs. De vraag is wat de bijtelling in de toekomst is.
Terecht luidt het antwoord dat het per 2017 verlaagde algemene bijtellingstarief van 22% alleen geldt bij een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2017. Auto’s met een eerdere datum houden het 25%-tarief. Daarop gold voor deze auto in 2016 een korting van 21 procentpunten. Die korting kan worden toegepast voor een duur van 60 maanden.

Het antwoord vervolgt echter met “Na afloop van deze 60 maanden bestaat er geen recht meer op verlaging en bedraagt de bijtelling 25%”. Of dat zo is, is thans echter nog niet bekend. De huidige bijtellingswetgeving loopt op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II door tot en met 2020. Voor de jaren daarna is er nog geen nieuwe wetgeving gemaakt. Op dit moment is nog onbekend of de bijtellingskorting voor volledig elektrische auto’s na 2020 nog door blijft lopen. 

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat voor auto’s waarvan de bijtellingskorting na 60 maanden ‘verlopen’ is, na die eerste 60 maanden steeds per jaar gekeken kan worden of er nog een korting van toepassing is. Anders dan voorheen gaat daarbij niet opnieuw een 60-maandsperiode lopen.

 

03-02-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Tesla-Model-S.jpg

Spijt van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto?

Een berijder van een bestelauto van de zaak heeft verschillende mogelijkheden als hij de bestelauto zonder bijtelling wil rijden.

Eén van die mogelijkheden betreft de zogenaamde ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Die verklaring kan via de werkgever worden ingediend bij de belastingdienst. De berijder geeft hiermee aan dat hij de bestelauto niet privé gebruikt. Ook niet voor maximaal 500 km per jaar. Hij hoeft in dat geval geen rittenregistratie bij te houden. De belastingdienst controleert het zakelijke gebruik vooral via camerabeelden. Bij twijfel over de zakelijkheid van een rit, zal de belastingdienst aan de berijder en eventueel de werkgever om bewijs vragen. 

Het kan echter voorkomen dat de berijder in de loop van het jaar tóch privé met de bestelauto wil rijden, maar wel binnen de 500-kilometergrens wil blijven. In dat geval kan de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto worden ingetrokken. Tot de datum van intrekking gaat de belastingdienst er dan van uit dat er geen privégebruik geweest is. Vanaf die datum kan een rittenregistratie worden bijgehouden en een ‘Verklaring geen privégebruik’ worden aangevraagd. Met de rittenregistratie kan de berijder dan bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km is geweest. Op deze manier is er toch nog een beperkte mogelijkheid van privégebruik, zonder dat dit tot bijtelling leidt.


27-01-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Vivaro.JPG

Praktische tips voor de btw-heffing over het privégebruik

In januari wordt de laatste btw-aangifte over het voorgaande jaar gedaan. Daarin wordt meestal ook de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak verwerkt. Hieronder praktische tips over die heffing.

De btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak, bedraagt in principe 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Soms zorgen andere mogelijkheden echter voor een voordeliger uitkomst.

Het vaste percentage kan worden toegepast als er onvoldoende gegevens over het werkelijke gebruik beschikbaar zijn. Maar soms zijn die gegevens er wel. Dat kan een voordeel voor de btw opleveren. De werkelijke kilometerverhoudingen van het privégebruik ten opzichte van het totale aantal gereden kilometers in het kalenderjaar worden dan gebruikt voor de berekening van de btw over het privégebruik. Dat percentage wordt dan vermenigvuldigd met de btw op de autokosten. Daarbij moet in de eerste 5 jaar ook 1/5 van de btw op de aanschaf worden meegenomen.

Wordt wel het forfait toegepast, dan kan vanaf het vijfde jaar na het jaar van de aanschaf ook een lager forfait worden toegepast. Dat bedraagt dan 1,5% in plaats van de standaard 2,7%.

Het bijhouden van de kilometers kan voor auto’s die relatief weinig privé gebruikt worden voor de btw voor een lagere heffing over het privégebruik zorgen. Wel moet daarbij bedacht worden dat het woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik wordt gezien. Voor de bijtelling is het woon-werkverkeer zakelijk.
Die regeling betekent ook dat bestelauto’s die niet privé maar wel voor woon-werkverkeer gebruikt worden en dus geen loonbelastingbijtelling hebben, wel met de btw-correctie te maken hebben. Ook dan kan gebruik van de werkelijke kilometerverhoudingen een mooi fiscaal voordeel opleveren.

 

18-01-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstutrecht.JPG

Een nieuw jaar: nieuwe keuze voor wel of geen bijtelling

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kan worden voorkomen door op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé te rijden. Het bewijs daarvoor is in principe niet aan een bepaalde vorm gebonden, maar een sluitende kilometeradministratie/rittenregistratie geeft de meeste zekerheid dat de bijtelling niet van toepassing is.

Zonder wisseling van werkgever is overstap van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom alleen mogelijk met ingang van een nieuw kalenderjaar. De tegenbewijsregeling houdt namelijk in dat op kalenderjaarbasis aangetoond moet worden dat het privégebruik niet meer is dan 500 kilometer.

Voor de bijtelling levert de wisseling van werkgever voor de werknemer de keuzemogelijkheid op om in de loop van het jaar over te stappen van een rittenregistratie zonder bijtelling naar privégebruik mét bijtelling. Andersom kan ook: Van bijtelling naar rittenregistratie. De achtergrond van deze keuzemogelijkheid is dat de loonbelasting per werkgever beoordeeld wordt. Wel moet daarbij bedacht worden dat de 500-kmgrens dan ook tijdsevenredig geldt. 

Stap je over op een rittenregistratie, bedenk dan dat werkgevers vaak vragen om een ‘Verklaring geen privégebruik’. Die kun je met je DIGID online invullen en naar de belastingdienst opsturen. Met een kopie van de verklaring kan de werkgever de bijtelling in principe zonder risico op naheffing achterwege laten. Alleen als het voor de werkgever duidelijk is dat de verklaring ten onrechte is afgegeven, kan de belastingdienst bij de werkgever naheffen. In andere gevallen wordt bij de werknemer nageheven.

06-01-2018http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_loonheffingenauto2.JPG

Milieulijst 2018: Ook in 2018 hoge MIA-aftrek voor elektrische auto

RVO heeft de Milieulijst 2018 gepubliceerd. De belangrijkste regelingen voor personen- en bestelauto’s zetten wij hieronder voor u op een rij.

De volledig elektrische personenauto komt ook in 2018 in aanmerking voor 36% milieu-investeringsaftrek (MIA) tot een investeringsbedrag van € 50.000. Die aftrek geldt ook voor een waterstofpersonenauto. Op de waterstofpersonenauto mag daarnaast voor 75% ‘willekeurig’ worden afgeschreven.

Plug-in hybride personenauto’s met een benzinemotor komen in 2018 evenals in 2017 nog slechts voor MIA in aanmerking als de CO2-uitstoot niet hoger is dan 30 gram/km. Die MIA van 27% geldt dan tot ten hoogste € 35.000.

Voor de volledig elektrische bestelauto is in 2018 36% MIA mogelijk tot € 75.000 en bovendien geldt voor zo’n bestelauto een VAMIL-afschrijving (‘willekeurige afschrijving’) voor 75%.
Aardgasbestelauto’s en taxi’s op aardgas kunnen in aanmerking komen voor 13,5% MIA over de helft van het investeringsbedrag.
Op een bestelauto met zeer duurzame transportkoeling kan naast versnelde afschrijving 27% MIA worden geclaimd tot een investeringsbedrag van € 16.000. Eventuele zonnepanelen komen voor 54,5% energie-investeringsaftrek in aanmerking.

Op waterstofafleverstations, oplaadpunten voor elektrische auto’s en aardgasvulpunten is in 2018 milieu-investeringsaftrek en in de eerste twee gevallen versnelde afschrijving mogelijk. Het moet dan wel gaan om voorzieningen op eigen bedrijfsterrein, bestemd voor eigen voertuigen. 

Anders dan bij de gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kan de milieu-investeringsaftrek ook worden toegepast bij operationele lease. De aanvraag gebeurt dan door de leasemaatschappij, die het fiscale voordeel verwerkt in de leasetermijnen. Om de milieu-investeringsaftrek te kunnen toepassen, is het belangrijk dat het in principe gaat om nieuwe voertuigen en dat de investering in het nieuwe bedrijfsmiddel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting bij RVO.nl wordt aangemeld.

28-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Milieulijst2018.JPG

Eerste Kamer neemt Belastingplan 2018 aan

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2018 en bijbehorende maatregelen. Samen met de wijzigingen per 2018 vanuit eerdere wetsvoorstellen zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2018 als volgt.

Bijtelling

Voor de bijtelling geldt in 2018 een standaardpercentage van 22%. Een bijtellingskorting is er voor nieuwe auto’s alleen nog bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde. De beperking van dit 4%-forfait tot de eerste 50.000 euro gaat pas in 2019 in.
Het oude 25%-tarief geldt nog voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling tot en met 2016. Als op die auto’s destijds een lagere bijtelling gold in verband met lage CO2-uitstoot, mag dat percentage gebruikt blijven worden zolang de 60-maandsperiode niet verstreken is.
Voor de catalogusprijs gaat vanaf 2018 gelden dat deze door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakt moet worden. Op dit moment geldt dat de prijs alleen aan de wederverkopers kenbaar gemaakt hoeft te worden.

BPM

De BPM-schijven worden per 1 januari aangepast aan de technische vooruitgang die tot CO2-afname leidt. Dit gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven. Auto’s met een nieuwe typegoedkeuring worden thans getest met de nieuwe WLTP-methode. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt in 2018 voor de BPM-berekening echter nog de omgerekende NEDC-waarde van de CO2-uitstoot gehanteerd.
De BPM-tarieven worden per 2018 wel naar beneden bijgesteld. De nieuwe bijtellingstarieven leiden namelijk tot hogere belastingopbrengst, die via verlaging van de BPM aan de automobilist wordt teruggegeven.
Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2018 de BPM-vrijstelling van kracht.

MRB

Volledig elektrische auto’s kunnen in 2018 gebruik maken van een MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybride auto’s geldt een halftarief van de wegenbelasting (MRB). 
Voor de berekening van de MRB gaat op een nader te bepalen tijdstip in 2018 de in Europa gebruikte term ‘massa rijklaar’ gelden in plaats van de ‘eigen massa’. Op de hoogte van de te betalen MRB heeft dat geen invloed.

20-12-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Prinsjesdag2017a.jpg


Direct reserveren